تبلیغات
♬♛Happily everafter◊اور افتر های ♛♬ - ♬♛معرفی اورافترهای♬♛ ّ
اور افتر های چیست ؟

اور افتر های به معنی دبیرستان جاودانه ها ست این دبیرستان برای شخصیت های داستان ها ساخته شده که در روز آخر سال اول دبیرستان همه ی شخصیت های دبیرستان سرنوشتشان را میبینند سرنوشت بعضی از شخصیت ها خوب و یا بد است با امضا کردن داستان آن را قبول میکنند اما بعضی از شخصیت ها که از سرنوشتشان راضی نیستند مثل ریون کویین آن را قبول نمیکنند گرچه مدیر مدرسه به او گفته بود که اگر ان را قبول نکند نابود خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد اما طبق داستان با این کار همه ی شخصیت های داستان به خطر افتادند و این تازه شروع گرفتاری ها در دبیرستان اور افتر های است

مدرسه اور افتر های سه گروه دارد : 1- رویال 2- ربل 3- رویابل

1-    رویال : کسانی هستند که داستان و سرنوشتشان را قبول دارند و آن را امضا کردند

کسانی که در این گروه عضو اند : سفید سیب یا اپل وایت ،بلاندی لاکت یا قفل بور ، برایر بیوتی یا گل رز وحشی زیبا ،دکستر و دیرینگ چارمینگ ، اشلین الا ، لیزی هارت یا ملکه قلب و هالی اوهیر

2-   ربل : کسانی هستند که داستان و سرنوشتشان را قبول ندارند و ان را امضا نکردند

 کسانی که در این گروه عضو اند : ریون کویین یا ملکه کلاغ ، سریس هود ، مادلین هتر یامادلین کلاه دوز ، سی ای کیوپید ، هانتر هانتس من و سیدر وود یا سیدر چوب

3- رویابل : این گروه تازه درست شده است به وسیله پاپی اوهیر خواهر هالی اوهیر دوقلو های مدرسه اور افتر های دختران راپونزل . هالی در گروه رویال ها بود ولی خواهرش پاپی تنها عضو گروه رویابل  است چون هر دو گروه اور افتر های را دوست داشتابزار هدایت به بالای صفحه

اسکرول بار